Hjemmesiden www.247photo.dk ejes og drives af animal-print.dk. 

Brugen af hjemmesiden og alle funktioner herpå er betinget af, at brugeren respekterer og accepterer vores betingelser for brug. 

247photo forbeholder sig ret til at ændre i retningslinjer for brugen af 247photo. Eventuelle ændringer i brugervilkår vil fremgå af denne side. Det er udelukkende brugers ansvar at holde sig ajour omkring eventuelle ændringer af brugervilkår. 


Vi gør opmærksom på, at alt billedmateriale, herunder også videoklip, samt tekst på denne hjemmeside tilhører animal-print.dk og derfor udelukkende må benyttes til gennemsyn og under ingen omstændigheder må offentliggøres, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse til dette. Reproduktion eller affotografering af originale skærmbilleder er heller ikke tilladt.

I ethvert tilfælde hvor dokumenteret brud på vores rettigheder foreligger, eksempelvis i forhold til loven om ophavsret, vil sådanne sager uden yderligere varsel overgå til vores advokat med krav om erstatning. Omkostninger til advokatbistand i forbindelse med et fremsendt erstatningskrav vil blive tillagt erstatningskravet. 

Beløbsstørrelse for erstatningskrav vil minimum være følgende: 

Pr. billede kr. 500,00, eksklusiv advokat honorar

Pr. videosekvens kr. 1.000,00 pr. påbegyndt minut, eksklusiv advokat honorar.


Ved upload af kundebilleder til 247photo skal det pointeres at  

  • 247photo forbeholder sig ret til at fjerne stødende eller krænkende indhold
  • det påhviler udelukkende bruger, at sikre sig at ethvert uploadet billedmateriale overholder landets love
  • 247photo forbeholder sig ret til at lukke en brugeradgang, såfremt der er mistanke om brud på vores brugerbetingelser

Når der uploades billeder til 247photo, er det udelukkende brugerens ansvar at sikre sig, at de fornødne rettigheder til indholdet haves.

Eventuelle erstatningskrav rettet mod 247photo og/eller animal-print.dk vil blive videresendt til den person, der har uploadet det pågældende materiale.