On location fotografering er nok den type fotografering, der er kræver den mest omfattende information, og selvom vi har forsøgt at kategorisere vores forskellige former for on location fotograferinger, bliver hver opgave selvfølgelig behandlet som det unikke job det er, og hele tiden i tæt samarbejde med dig.

Men blot for at få styr på begreberne, så er en on location fotografering noget, der foregår
alle andre steder end i vores studie. Alt dette og meget mere finder du informationer om i underpunkterne til dette menupunkt.